De Twentse Accountants en Adviseurs streeft ernaar om u door middel van onze website steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Echter wij kunnen er niet voor in staan dat deze informatie na verloop van tijd of op het moment dat u onze site raadpleegt nog steeds juist, volledig of actueel is. Daarom kunnen aan de informatie  op deze website alsmede eventueel advies per e-mail, geen rechten worden ontleend. Daarom accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid  voor de gevolgen van schade door de aangeboden informatie en het door ons verstrekte advies.

De inhoud van onze website is bedoeld als algemene informatie en vormt geen advies en is ook niet bedoeld om enig recht of enige verplichting te creëren. Voor een juiste boordeling van uw financiële vraag is het belangrijk om de details van uw individuele vraag te kennen. Op deze manier kunnen wij u het meest betrouwbare advies geven. Daarom vragen wij u om bij financiële vragen contact op te nemen met uw adviseur bij de Twentse Accountants en Adviseurs. Voor verdere vragen rondom onze dienstverlening verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.

Detwentse.nl is eigendom van De Twentse Accountants en Adviseurs. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Twentse Accountants en Adviseurs mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Het auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectuele eigendom op deze website komen toe aan de Twentse Accountants en Adviseurs.