Klachtenregeling De Twente Accountants en Adviseurs

Onze medewerkers streven ernaar om hun klanten altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening verzoeken wij u om eerst contact op te nemen met uw contactpersoon bij De Twentse Accountants en Adviseurs.

Wanneer uw klacht niet naar uw tevredenheid wordt opgelost of als u vermeende onregelmatigheden binnen of buiten ons accountantskantoor aan de kaak wilt stellen kunt u een klacht indienen bij onze Klachtencommissie.

U kunt uw klacht schriftelijk per post versturen naar:
De Twentse Accountants en Adviseurs
t.a.v. de Klachtencommissie
Oostwal 26
7631 EJ Ootmarsum

Wij verzoeken u hierbij te vermelden:
– uw naam en adres;
– de naam van de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;
– de dagtekening en uw handtekening;
– een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
– de klachtwaardigheid van de gedraging;
– eventueel uw voorstel voor de afwikkeling van de klacht.

De Klachtencommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van uw klacht binnen vijf werkdagen.
Tevens ontvangt u dan een exemplaar van de Klachtenregeling van ons kantoor waarin het verdere verloop van de behandeling van uw klacht beschreven wordt. Een klacht in de zin van deze klachtenregeling kan niet uitsluitend over de hoogte van een declaratie gaan.

Wij streven ernaar om uw klacht binnen acht weken op een zorgvuldige wijze af te handelen en waar mogelijk met u te kijken naar een passende oplossing.