Let op tijdig terugvragen btw op zonnepanelen

Heeft u in 2020 zonnepanelen aangeschaft? In dat geval kunt u de btw op de aanschafprijs van de panelen en op de installatiekosten terugvragen bij de Belastingdienst. Hiervoor geldt een uiterste termijn. U moet de btw-teruggaaf namelijk aanvragen binnen zes maanden na afloop van het jaar, waarin u de zonnepanelen hebt aangeschaft. Heeft u de panelen in 2020 gekocht, dan kunt u de btw dus nog tot 1 juli 2021 terugvragen.

 Tip

Zorg dat u uiterlijk 30 juni a.s. de btw op de in 2020 aangeschafte zonnepanelen hebt teruggevraagd.