Rond tijdig NOW 1.0 vaststellingsverzoek af

Hebt u vorig jaar 14 weken uitstel gekregen om alsnog de benodigde derdendeskundige- of accountantsverklaring te overleggen bij het vaststellingsverzoek NOW 1.0? U hebt daarvoor nog tot uiterlijk 6 februari 2022 de tijd. U kwam voor deze uitstelmogelijkheid in aanmerking als u uiterlijk op 31 oktober 2021 een vaststellingsverzoek NOW 1.0 had ingediend bij het UWV, maar u toen niet de benodigde derdendeskundige – of accountantsverklaring kon overleggen.

Had u op 31 oktober 2021 nog geen vaststellingsverzoek gedaan, dan kon u dat tot 9 januari jl. alsnog doen. Als u dat tijdig hebt gedaan, maar nog geen derden- of accountantsverklaring hebt bijgevoegd, dan hebt u daarvoor ook 14 weken uitstel gekregen.

Tip

Het is van groot belang om uw vaststellingsverzoek NOW 1.0 tijdig aan te vullen. Zo voorkomt u dat u de volledige in voorschot ontvangen NOW 1.0-subsidie moet terugbetalen.