SALARISADMINISTRATIE

Bewogen, betrokken en professioneel

SALARIS ADMINISTRATIE

Bewogen, betrokken en professioneel

BEWOGEN, BETROKKEN EN PROFESSIONEEL

Salarisverwerking dient tijdig en op een juiste manier verwerkt te worden. Onze salarisadministrateurs waarborgen dit proces, zodat werknemers op tijd hun salaris ontvangen, de aangifte loonheffingen, pensioenaangifte en overige zaken tijdig plaatsvindt. In de salarisberekeningen wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de complexe wet- en regelgeving, en, eventueel, met de van toepassing zijnde CAO. Het hebben van personeel brengt meer met zich mee dan alleen het verwerken van hun salaris, denk bijvoorbeeld aan het opstellen van arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden, verschillende vormen van verlof waar een werknemer recht op heeft, de wet verbetering poortwachter bij een zieke werknemer, transitievergoedingen, ontslag, pensioen, wet WAB en oproepers om zo maar een aantal zaken op te noemen. Wij zijn voor jou als werkgever het aanspreekpunt en sparringpartner voor alle personele vraagstukken binnen jouw onderneming in de breedste zin van het woord.

Heb je vragen neem dan contact op met Yvonne!

Veelgestelde vragen:

Als werkgever ben je verplicht om 104 weken het salaris door te betalen van je werknemer, wanneer een werknemer de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt gelden andere regels, en ben je verplicht om volgens wet verbetering poortwachter de werknemer te laten re-integreren. De doorbetaling is niet altijd 100% salaris wel ben je als werkgever verplicht het eerste ziektejaar minimaal het minimumloon te betalen. Neem daarom altijd contact op met onze salarisadministratie zodat wij je van goed advies kunnen voorzien.

Ja sinds de wet WAB (wet arbeidsmarkt in balans) is ingevoerd 1 januari 2020 heeft een oproepkracht recht op een aanbod vaste uren. Dit is het gemiddelde van de uren die werknemer in de 12 maanden ervoor voor jouw heeft gewerkt. De werknemer mag dit aanbod afwijzen dit dien je schriftelijk vast te leggen. Wanneer dit niet schriftelijk is vastgelegd kan de werknemer tot 5 jaar terug aanspraak maken op deze uren wat voor jouw als werkgever forse loonvorderingen kan gaan opleveren. Goed te weten dat als er een cao van toepassing is binnen je onderneming kan er een uitzondering van toepassing zijn op deze verplichting.

Nmbrs biedt de mogelijkheid om documenten op te slaan en inzichtelijk te maken voor de werknemer. Denk hierbij aan kopie id op moment van in dienst treden, opgaaf loonheffingen, arbeidsovereenkomst en overige documenten die bij jou in de onderneming van toepassing zijn bij het in dienst treden van personeel. Ook biedt Nmbrs de optie dat een werknemer zelf een login kan krijgen om zijn eigen loonstrook in te zien en bijvoorbeeld verlof aan te vragen met zijn/haar inlog.