Salarisadministratie

Personeelsleden willen op tijd hun salaris. Als werkgever vind je het belangrijk dat dit op de juiste manier gebeurd en dat de aangiften van loonheffingen en premies op tijd plaatsvinden. De Twentse Accountants & Adviseurs zorgt hiervoor. Onze salarisadministrateurs waarborgen dat de salarisberekeningen tijdig en correct worden verwerkt. In de salarisberekeningen wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de complexe wet- en regelgeving, en, eventueel, met de van toepassing zijnde CAO.

“Wij zijn voor u als werkgever het aanspreekpunt voor alle personele vraagstukken binnen uw onderneming.”

Echter, de Twentse Accountants & Adviseurs gaat verder! Wij zijn voor u als werkgever het aanspreekpunt voor alle personele vraagstukken binnen uw onderneming. In zaken op het gebied van arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, beloning, sociale zekerheid, arbeids- en ontslagrecht, werving en selectie en ziekteverzuim staan wij u graag bij.